Atlas grzybów

Emis

Education

emis.katalog.grzybow

UWAGAKorzystając z aplikacji jesli nie jesteś pewien co do jadalności jakiegoś grzyba NIGDY nie sugeruj sie wyłącznie Atlasem Grzybów, zanim spożyjesz upewnij się sprawdzając w innych źródłach Spożycie trującego grozi ŚMIERCIĄDoskonała na grzybobranie Od teraz nie musisz brać ze sobą nieporęcznej ksiązki Wystarczy twój smartfon, który i tak zawsze masz przy sobie :) Aplikacja zawiera ponad 170 gatunków grzybów ze szczegółowymi opisami miejsc występowania, wyglądu, cechami charakterystycznymi, obszerną galerią zdjęć, wbudowaną wyszukiwarką, tworzeniem listy ulubionych.W razie pytań/problemów proszę pisać na Email - odpowiadam.Recenzja w serwisie Programosyhttp://www.programosy.pl/program,android-atlas-grzybow.htmlWARNINGUsing an application if you are not sure about the edibility of a mushroom NEVER suggest only Atlas Mushroom, make sure you shall eat before checking in elsewhere Consumption of poisonous danger of DEATHPerfect for mushroom picking From now on you need not take along bulky books Just your smartphone, and so that you always have with you :) The app contains more than 170 species of fungi with detailed descriptions of the places of occurrence, appearance, characteristics, extensive photo gallery, built-in search engine, creating a list of favorites.If you have questions / problems, please write to E-mail - answer.Review the site Programosyhttp://www.programosy.pl/program,android-atlas-grzybow.htmlAngry Birds

Alphabetical

Genres